ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!1. Δεν κάνουμε αίτηση αν δεν έχουμε βρεί επιχείρηση. Δεν έχει κάνένα νόημα.2. Πρέπει στην αίτηση σας να καταχωρηθούν οπωσδήποτε και τα στοιχεία της επιχείρησης που θα κάνετε ΠΑ. Σε περίπτωση που δεν τα έχετε επικοινωνήστε με την επιχείρηση. Αν δεν έχετε προλάβει να τα καταχωρήσετε και έχει λήξει ο χρόνος σύνδεσης σας στην ιστοσελίδα, ξανασυνδεθείτε πάλι και θα βρεθείτε στην σελίδα συπλήρωσης των στοιχείων της επιχείρησης. Μόνο τότε ολοκληρώνετε η αίτηση σας.


Τα στοιχεία της επιχείρησης που θα πρέπει να γνωρίζετε είναι: Επωνυμία, ΑΦΜ, Nόμιμος Εκπρόσωπος, Τηλέφωνο, Υπεύθυνος παρακολούθησης Πρακτικής Άσκησης, Τηλέφωνο Υπευθύνου, Οδός/Αριθμός Επιχείρησης, Τ.Κ., Πόλη/Χωρίο, Emaill.

ΑΡΧΙΚΗ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΝΤΥΠΑ

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΣΠΑΕΙΣΟΔΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Powered by ASP.NET!